Polityka Prywatności Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych osobowych jest Boski Zakątek – Małgorzata Bożek Boski Z z siedzibą w Wielkiej Wsi ( 32-089), ul. Krakowska 112.

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) obsługa  składanych  zapytań  i  przygotowanie  oferty  najmu  pokojów  w  obiekcie Boski Zakątek w Wielkiej Wsi,

b) rezerwacja apartamentów w obiekcie,

c) realizacja umowy usługi najmu pokojów w obiekcie,

d) zapewnienie  bezpieczeństwa  osób  oraz  mienia  znajdujących  się  w  obiekcie  m  poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego

e) zapewnienie  bezpieczeństwa  osób  oraz  mienia  znajdujących  się  w  obiekcie  poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w danym pokoju

3. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania  przetwarzania  i  przenoszenia  danych,  jak  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  przygotowania  i  przesłania  oferty  najmu  apartamentów  oraz  dokonania  rezerwacji.  W  przypadku  niepodania  danych  nie  będzie  możliwe  przygotowanie  i  przesłanie  oferty najmu apartamentów oraz dokonanie rezerwacji i świadczenie usługi najmu apartamentów w obiekcie

5. Odbiorcami danych udostępnionych przez Panią/Pana mogą być:

a)zewnętrzne biuro rachunkowe;

b)podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator  danych  nie  będzie  przekazywał  Pani/Pana  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana  dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z  zawartą  umową  o  świadczenie  usługi  najmu  apartamentów  będą  przetwarzane  przez  okres  przedawnienia  roszczeń  podatkowych  lub  roszczeń  cywilnoprawnych Boski Zakątek – Małgorzata Bożek Boski Z lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane pozyskane jedynie w związku z zapytaniami oraz przygotowaniem oferty najmu apartamentów w obiekcie będą przetwarzane przez okres 3 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Copywright 2020 © Małgorzata Bożek Boski Z

Projektowanie stron: Innovated.pl